BrettSpillPodden

BrettSpillPodden med Jon Songvoll er det naturlige neste steget for JonSpillerSpill som så dagens lys i 2016. Den originale ideen var å lage en norsk side for brettspill med omtaler og info om brettspill, kortspill og andre analoge spill. I starten drev Jon i all hovedsak med skriftlige omtaler, men etter hvert som tiden gikk ble han mer og mer interessert i youtube og podkast. I 2022 Endret Jon navnet til BrettSpillPodden med Jon Songvoll og dermed så en av norges svært få podkaster dagens lys. Formatet er flytende, men dreier seg som oftest om å prate om ett eller flere spill som har gjort inntrykk den siste tiden. Episodene filmes også på enkleste vis slik at de som ønsker det kan se det på Youtube. BrettSpillPodden legges ut på Youtube, Spotify, Apple podcasts, Google podcasts og Buzzsprout i tillegg til BrettSpillPodden.no

I 2022 Endret Jon navnet til BrettSpillPodden med Jon Songvoll og dermed så en av norges svært få brettspillpodkaster dagens lys.

BrettSpillPodden med Jon Songvoll lages på norsk for å kunne få mest mulig treffrate her hjemme i Norge. Et valg som er gjort nettopp for å kunne få utvidet og eskalert hobbyen rundt brettspill med mer her hjemme slik at miljøet kan vokse og bli større. Jon håper inderlig at det kan bli så stort miljø som holder sammen at vi slipper å være definert som et rart tidsfordriv.

Først og fremst ønsker Jon å spre gleden han selv har funnet med brettspill til alle som vil høre, liten eller stor, entusiast eller amatør.

Recent Comments

Ingen kommentarer å vise.